Variable Sunbird – Cinnyris venustus

Katiyo Tea Estate, Zimbabwe – 27 June 2018

Sunbird, Variable - 20180627
Sunbird, Variable - 20180627-2
Sunbird, Variable - 20180627-3

Debra Libanos, Ethiopia – 27 August 2017

Sunbird, Variable - 20170825

Vumba Botanical Gardens, Eastern Zimbabwe – 27 February 2013

Vumba Botanical Gardens, Eastern Zimbabwe – 4 April 2010