Swallow-tailed Kite – Elanoides forficatus

Rio de Madre Dios, Peru – 20 May 2019

GZ5A1416-2