Whyte’s Barbet – Stactolaema whytii

Rhodes Nyanga Hotel, Zimbabwe – 30 June 2018

Barbet, Whyte's - 20180630 Barbet, Whyte's - 20180630-2

Harare, Zimbabwe – 25 February 2013

Gosho Park, Zimbabwe – 4 April 2010