White-cheeked Turaco – Tauraco leucotis

Ankober, Ethiopia – 27 August 2017

Turaco, White-cheeked - 20170827 Turaco, White-cheeked - 20170827a