Ruddy Ground Dove – Columbina talpacoti caucae

Ilha Grande, Brazil – 7 July 2022

Tankwas River, Brazil – 30 June 2022

Gamboa Resort, Panama – 2 October 2016

Ground-dove, Ruddy - 20161003