Pririt Batis – Batis pririt

Prince Albert, Western Cape – 15 June 2019

Karoo National Park, Western Cape – 30 September 2014

Pririt Batis

Erongo Mountains, Namibia – 17 June 2011

Murraysburg, Western Cape – 19 December 2009

Batis, Pririt - 20091219