Cream-winged Cinclodes – Cinclodes albiventris

Salkantay, Peru – 14 May 2019

GZ5A8310

Marcapomacocha, Peru – 8 May 2019

Cream-winged Cinclodes (4) Cream-winged Cinclodes (3) Cream-winged Cinclodes (2)